MÁY SOI TIỀN ARGUS

1,800,000 1,200,000

Máy kiểm tra tiền, hóa đơn và các loại chứng từ.Máy gồm 01 bóng tím chữ H và 1 bóng trắng.Có chức năng kiểm tra hình chìm.

Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483