Máy đếm tiền cao cấp công nghệ nhật bản, phát hiện tiền giả, tiền siêu giả, tiền lẫn loại… bảo hành 24 tháng, bảo trì vĩnh viễn, nâng cấp phần mềm miễn phí …

Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483