Phân phối giá sỉ và lẽ các dòng máy đếm tiền Xinda phát hiện tiền giả, tiền lẫn loại, máy đếm số lượng, máy đếm vé số, máy đếm tiền khí nén, máy soi tiền giả ngoại tệ, máy soi tiền giả VND….

Giảm giá!
4,500,000 3,200,000
Giảm giá!
5,300,000 3,500,000
Giảm giá!
3,200,000 2,520,000
Giảm giá!
Giảm giá!
4,500,000 3,200,000
Giảm giá!
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483