MÁY ĐẾM TIỀN OUDIS 2019A

  • Là mẫu máy chuyên đếm tiền polime, tiền giấy mới 2015 độ chính xác tuyệt đối, là model cải tiến từ Oudis 2016A
  • Bộ cơ, vận hành siêu bền đếm được các loại tiền
  • Máy đếm tiền Polymer và Cotton, USD, Euro.
  • Đếm và phát hiện tiền giả băng tia UV ( tiền giả phát quang )
  • Hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền.
Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483