MÁY SOI TIỀN STAR

Máy kiểm tra tiền, hóa đơn và các loại chứng từ.Máy gồm 04 bóng tím  và 2 bóng trắng.Có chức năng kiểm tra hình chìm.Dùng kính chiết xuất tia cực tím, đảm bảo cho người sử dụng.

Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483