MÁY SOI TIỀN HT 106

5,400,000 4,800,000

Máy soi ngoại tệ HT  106 Máy đếm và kiểm tra 06 loại ngoại tệ: USD, EURO, HKD, GRP, CAD, JPY –Phần mềm kiểm tra các loại ngoại tệ giả với công nghệ mới nhất. Máy có bộ phận cảm ứng kỹ thuật số tiên tiến nhất và tự động nhận biết 06 loại ngoại tệ.Máy đã được cài đặt phần mềm chống giả có thể phát hiện đối với các loại ngoại tệ mới. Màn hình tinh thể lỏng, hiển thị mệnh giá, cộng tổng số tờ, tổng giá trị số tiền

Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483