MÁY SOI DOLLAR XIUDUN S2000

Máy kiểm tra dolar Xiudun S2000 Màn hình tinh thể lỏng. Máy kiểm tra tiền dollar, Euro giả cao cấp bằng tia hồng ngoại và màu sắc. Cộng tổng số tờ, tổng giá trị tiền của từng loại.Kiểm tra siêu dollar và Euro giả mới nhất. Phần mềm mới nhất, kiểm tra các loại tiền siêu giả 2016, 2017.

Compare
Điện thoại hỗ trợ

1. Hổ trợ kỷ thuật: 0862568010
2. Hổ trợ dự án: 0868444956
3. Kinh doanh: 0938523640
4. Kinh doanh: 0908 873872
5. Kinh doanh: 0935795429
6. Kinh doanh: 0905800375
7. Kinh doanh: 0966094483